Tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste (viitataan tästä lähtien nimellä “Tämä Seloste”) määrittelee tavan, jolla Winnia Limited käsittelee antamasi infomaation ja henkilökohtaiset tietosi ja joka antaa Meille mahdollisuuden hallita tehokkaasti Sinun suhdettasi Meihin. 

Tämä seloste koskee Meidän sivustojamme, sovelluksiamme, tuotteitamme ja/tai palveluitamme, jotka liityvät tähän selosteeseen tai joilla ei ole erillistä tietosuojaselostetta (viitataan tästä lähtien nimellä Meidän palvelumme). Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on saada Sinut paremmin ymmärtämään, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme kyseisiä tietoja, millä tavalla käsittelemme kyseisiä tietoja ja minkä tahojen kanssa jaamme mainitut henkilökohtaiset tiedot, oikeutesi liittyen kyseisten tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen sekä muut turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät asiat. 

Kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka annat Meille tai jotka Meillä jo on, käsitellään tässä Tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla. Kaikki tiedot annetaan Winnia-verkkosivuston (“Sivusto”) tai muiden sellaisten keinojen kautta, jotka ovat ajoittain Winnian käytettävissä. 

Lukemalla tämän Selosteen, ymmärrät ja hyväksyt, että henkilökohtaisia tietojasi käsitellään tässä Selosteessa mainitulla tavalla. Jos et hyväksy tässä Tietosuojaselosteessa mainittuja ehtoja, ole hyvä ja pidättäydy käyttämästä Sivustoa ja muuten antamasta Meille Henkilökohtaisia tietojasi. 

Kaikki tässä Selosteessa olevat viitteet koskien seuraavia: “Winnia”, “Me”, “Meille” tai “Meidän” koskevat rekisterinpitäjää, eli Winnia Limitediä, maltalaista yhtiötä, jonka rekisterinumero on C 53144 ja jonka rekisteröity osoite on Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta ja joka omistaa verkkosivuston Winnia.org

Kaikessa tässä Tietosuojaselosteessa kuvaillussa Winnian tekemässä henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia: 

 • Maltese Data Protection Act (viitataan tästä lähtien nimellä “DPA” – Maltan Lakien Luku 586) ja kaikki DPA:sta johdetut sekundäärilainsäädännöt, joita saatetaan ajoittain muuttaa, sekä
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, joka on säädetty 27. huhtikuuta 2016 ja koskee yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta, sekä direktiivi 95/46/EC (yleinen tietosuoja-asetus)” (viitataan tästä lähtien nimellä “asetus” tai “GDPR”).

DPA:han ja GDPR:ään viitataan tästä lähtien yhdessä nimityksellä “Tietosuojalait”.

Winnia määrittelee henkilötietojen käsittelyn keinot ja käyttötarkoitukset ja toimii näin ollen “Rekisterinpitäjänä” noudattaen sovellettavia Tietosuojalakeja. 

Määritelmät

Rekisterinpitäjä

“Rekisterinpitäjä” tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa, määrittelee henkilötietojen käsittelyn keinot ja käyttötarkoitukset; jos käsittelyn käyttötarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti.

Tietojenkäsittelijä

“Tietojenkäsittelijä” tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilökohtaisia tietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilökohtaiset tiedot

“Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka yksilöivät Sinut tai liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Turvallisuus

Winnia tallentaa Henkilökohtaiset tietosi digitaalisesti kryptatyille kovalevyille. 

Henkilökohtaisten tietojen suojelu

Hallussamme olevia henkilökohtaisia tietoja suojataan käyttäen alan parhaita turvallisuusjärjestelmiä ja -käytäntöjä. Sitoutumisemme henkilökohtaisten tietojen suojeluun tapahtuu laadukkaita ja korkeatasoisia järjestelmiä käyttäen sekä noudattaen sovellettavaa lakia parhaalla ja tehokkaimmalla tavalla. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilökohtaisia tietoja vain, mikäli käsittelylle on todellinen ja laillinen syy GDPR:n osoittamien laillisten perusteiden mukaisesti. 

Meidän oikeutettuun etuun perustuva käsittely

Oikeutettu etu on olemassa, kun Meillä on liiketoiminnallinen tai kaupallinen syy käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Tällaisessa tapauksessa suojelemme kaikkia henkilökohtaisia tietojasi ja tapaa käsitellä kyseisiä tietoja varmistaaksemme, että kyseinen käsittely ei ole epäreilua Sinulle tai etujesi vastaista. 

Jos ja kun päätämme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi perustuen oikeutettuun etuumme, ilmoitamme Sinulle, mikä kyseinen oikeutettu etu on ja kerromme sinulle käsittelytavan, jolloin voit esittää haluamiasi kysymyksiä ja/tai vastalauseita, joita sinulla mahdollisesti on kyseistä käsittelyä koskien. On tärkeää huomata, että Winnia ei ole velvoitettu lopettamaan käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteet kumoavat oikeutesi vastustaa. 

Sinun oikeutettuun etuun perustuva käsittely

Suostumus ei ole ainoa peruste, jonka vuoksi saamme tai joudumme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi. Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain suostumukseesi perustuen silloin, kun emme voi tai päätämme olla vetoamatta asianmukaisiin laillisiin perusteisiin (kuten laillisten velvollisuuksien noudattaminen tai oikeutettu etu). Kun käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi perustuen suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi koska tahansa, aivan kuten olet aiemmin sen antanut. Mikäli päätät käyttää oikeuttasi perua suostumuksesi, päätämme sitten voimmeko (tai olemmeko velvollisia) käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi millään muulla laillisella perusteella, kuin suostumuksella. Mikäli näin on, informoimme sinua asianmukaisesti. Suostumuksen peruminen ei mitätöi mitään ennen suostumuksen perumista tehtyä tietojen käsittelyä.

Suostumukseen perustuva käsittely

Välttääksemme epäilyjä, haluamme korostaa, että niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa emme voi vedota tai päätämme olla vetoamatta muuhun lailliseen perusteeseen (esimerkiksi, Meidän oikeutettuun etuun), käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi perustuen suostumukseesi. 

Tapauksissa, joissa käsittelemme tietojasi perustuen Sinun suostumukseesi (jota emme koskaan oleta saaneemme, vaan olemme saaneet Sinulta selvästi ilmoitetulla tavalla), sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa, samalla tavalla kuin olet suostumuksesi Meille antanut. 

Mikäli käytät oikeuttasi perua suostumuksesi koska tahansa (kirjoittamalla Meille fyysisesti tai käyttäen alla olevaa sähköpostiosoitetta), päätämme sitten, onko olemassa vaihtoehtoista laillista perustetta henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn (esimerkiksi Meitä sitova laillinen velvollisuus), jolloin meillä olisi laillinen oikeus (tai jopa velvollisuus) käsitellä henkilökohtaisia tietojasi tarvitsematta suostumustasi, ja mikäli näin on, ilmoitamme asiasta sinulle asianmukaisesti.

Kun pyydämme tällaisia henkilökohtaisia tietoja, voit aina kieltäytyä, mutta mikäli kieltäydyt antamasta tietoja, joita tarvitsemme antaaksemme pyydettyjä palveluita, emme välttämättä voi antaa kyseisiä palveluita (erityisesti, mikäli suostumus on ainoa laillinen peruste, joka on saatavilla) .

Selvennyksenä, suostumus ei ole ainoa peruste, joka antaa Meille mahdollisuuden käsitellä henkilökohtaisia tietojasi. Edellisessä osiossa kerroimme eri perusteita, joihin vetoamme käsitellessämme henkilökohtaisia tietojasi tiettyjä tarkoituksia varten. 

Evästeet

Kun vierailet sivustollamme, keräämme tiettyjä henkilökohtaisia tietoja automaattisesti käyttäen evästeitä ja vastaavaa teknologiaa.

Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, mitä evästeet ovat ja kuinka ja miksi käsittelemme tietoja tällä tavalla (mukaan lukien välttämättömät ja ei-välttämättömät evästeet), lue yksityiskohtainen, mutta helppolukuiset Evästekäytäntömme.

Muut käyttötarkoitukset

Meidän saattaa tarvita käyttää ja säilyttää henkilökohtaisia tietoja tappioiden ehkäisemiseen ja suojellaksemme meidän tai muiden henkilöiden oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta tai omaisuutta oikeutettujen etujemme mukaisesti.

Tietojen säilytys

Säilytämme tietoja rajoitettuja aikoja silloin, kun näin täytyy tehdä oikeudellisten tai lakiin perustuvien syiden vuoksi. Pyrimme varmistamaan, että palvelumme suojelevat tietoja tahattomalta tai tahalliselta poistamiselta. Tämän vuoksi poistaessasi jotain, saattaa esiintyä viiveitä sen suhteen, koska kopiot poistuvat aktiivisesta järjestelmästämme ja sen varmuuskopiosta. Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen contact@winnia.org.

Henkilötietojen valtuutettu luovuttaminen kolmansille osapuolille

Silloin, kun asia ei ole ristiriidassa mihinkään muuhun tämän Tietosuojaselosteen sisältämään, Sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot saatetaan jakaa valtuutetuille kolmansille osapuolille, joiden sijainti on joko EU/EEA -alueen sisä- tai ulkopuolella, joissa tällainen tietojen luovuttaminen on sallittua tai vaaditaan tietosuojalakien ja/tai muiden sovellettavien lakien mukaan. Näihin valtuutettuihin kolmansiin osapuoliin saattavat kuulua (mutta eivät niihin rajoitu) Winnian sisällä olevat osapuolet, muut kolmannet osapuolet ja organisaatiot, kuten viranomaistahot,  These authorised third parties may include but are not limited to entities within Winnia, other third parties and organisations such as law enforcement agencies, yhteistyössä toimivat kirjanpito- ja tilintarkastusyritykset, sääntelyviranomaiset ja digitaalisen markkinoinnin tarjoajat. Saatamme myös jakaa henkilökohtaisia tietojasi sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden kautta olemme Sinuun tutustuneet, kolmansien osapuolien kanssa, joiden kanssa olet pyytänyt tai antanut meille luvan jakaa tietoja tai minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa, jonka kanssa tietojen jakaminen on välttämätöntä, jotta voimme toimittaa pyytämäsi tuotteet ja/tai palvelut. Jaetut henkilökohtaiset tiedot riippuvat tuotteesta ja/tai palvelusta, jonka olet valinnut. 

Kun tällaisia henkilökohtaisia tietoja täytyy siirtä EEA:n (Euroopan talousalue) ulkopuolelle, varmistamme, että kaikki tarvittavat ja asianmukaiset suojatoimenpiteet ovat käytössä. Saatamme luovuttaa henkilökohtasia tietoja muille yhtiöille, jotka yhteistyössä tai tytäryhtiöitä, liikekumppaneille tai Meidän liiketoimintamme jatkajille. Tapa, jolla EEA:n ulkopuolelle siirrettäviä tietoja käsitellään, on kuvailtu alapuolella. Henkilökohtaisia tietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille heidän markkinointitarkoituksiaan varten (paitsi jos annat suostumuksesi siihen).

Henkilötietojen jakaminen muiden vastaanottajien kanssa

Tarpeelliset tiedot luovutetaan tai jaetaan tarvittaessa (kaikissa tapauksissa noudattaen tietosuojalakeja) Winnian jäsenille ja henkilökunnalle, Winnian sisällä oleville osapuolille (esimerkiksi noudattaaksemme laillisia velvollisuuksia) ja/tai yhteistyössä oleville osapuolille ja/tai Euroopan Unionin sisällä toimiville alihankkijoille, mikäli kyseessä on mikä tahansa tässä Tietosuojaselosteessa mainittu tarkoitus (sisältäen palveluntarjoajamme, jotka ylläpitävät sivustoa ja/tai mitä tahansa muuta palvelua, jota saatat tarvita). Jaamme henkilökohtaisia tietoja vain, jotta voimme tuottaa Sinun Meiltä pyytämiäsi palveluja tai muusta laillisesta syystä (mukaanlukien valtuutetut tietojen luovutukset, jotka eivät vaadi suostumustasi).

Kaikki tällaiset velvoitetut luovutukset tehdään tietosuojalakien mukaisesti (esimerkiksi, kaikki palveluntarjoajamme ovat sopimuksellisest sidottuja tietosuojalakien noudattamiseen, mukaan lukien tiukka velvoite siitä, että kaikki saatu tieto tulee pitää luottamuksellisena ja varmistaa, että heidän henkilökuntansa/työntekijänsä ovat sidottuna samankaltaisesti). Mainitut palveluntarjoajat ovat sidottuja myös useisiin muihin velvoitteisiin (erityisesti niihin, jotka mainitaan GDPR:n artiklassa 28).

Henkilökohtaisia tietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille heidän markkinointitarkoituksiaan varten (paitsi jos annat suostumuksesi siihen).

Internet-yhteydet

Ymmärrät, että internetin välityksellä lähetetyt tiedot saattavat ylittää kansainvälisiä rajoja jopa silloin, kun lähettäjä ja vastaanottaja ovat samassa maassa. Emme ole vastuussa, mistään mitä tapahtuu tai tai jää tapahtumatta Sinun tai minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta henkilökohtaisille tiedoillesi ennen kuin olemme saaneet sen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilökohtaisten tietojen siirrot Sinulta Meille Euroopan Unionissa käytettyä suojausta alempaa tietosuojausta käyttävien maiden läpi, millä tahansa keinolla tehtynä (esimerkiksi WhatsApp, Skype, Dropbox jne.).

Tämän lisäksi emme ota minkäänlaista vastuuta tietojesi turvallisuudesta niiden siirtyessä internetissä, ellei vastuumme ole seurausta nimenomaan Maltalla voimassa olevasta laista. 

Henkilökohtaisten tietojen tarkkuus

Kaikki kohtuulliset keinot tehdään sen varmistamiseksi, että kaikki henkilökohtaiset tietosi, joita Sinusta säilytämme ovat ajantasaisia ja niin tarkkoja, kuin mahdollista. Voit tarkistaa Meidän Sinusta säilyttämämme tiedot koska tahansa, ottamalla yhteyttä Meihin alla selostetulla tavalla. Jos löydät epätarkkuuksia, korjaamme ne ja tarvittaessa poistamme ne. Katso alta yksityiskohtainen lista soveltuvista laillisista oikeuksistasi koskien tietosuojalakia. 

Linkit kolmannen osapuolen sivustoille

Antamamme linkit kolmansien osapuolien sivustoille ovat selvästi merkittyjä ja emme ole millään tavalla vastuullisia kyseisten sivustojen sisällöstä (eikä Meidän voi katsoa millään tavalla niiden sisältöä tukevan). Tämä koskee myös sellaisilla sivustoilla olevia tietosuojaselosteita tai minkä tahansalaisia tietojenkäsittelyoperaatioita) Suosittelemme Sinua lukemaan tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojaselosteet.

Tietojen siirtäminen EEA-alueen ulkopuolelle

Henkilökohtaisia tietojasi siirretään EEA-alueen ulkopuolelle tai mihin tahansa muuhun EEA:han kuulumattomaan maahan, jonka on Euroopan komission toimesta todettu tarjoavan riittävän suojaustason (lista näistä maista tässä https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), seuraavissa tilanteissa: Kun olet selvästi antanut Meille suostumuksen siihen; kun se on välttämätöntä Sinun ja Winnian välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai kunnioittamiseksi; tai kun se noudattaa mitä tahansa laillista velvoitetta. 

Mikäli henkilökohtaisia tietoja siirretään EEA-alueen ulkopuolelle, joko Winnian sisällä tai Winnian liikekumppaneille, vakuutamme, että käytämme kaikkia mahdollisia turvakeinoja pitääksemme tiedoilla saman turvatason ja suojauksen, kuin EEA:n sisälläkin. Olet oikeutettu saamaan kopion käyttämistämme suojakeinoista ottamalla Yhteyttä alla näkyvään osoitteeseen. 

Sopimuksia, jotka sisältävät EU:n mallisopimuslausekkeita, käytetään ja ne velvoittavat vastaanottavan osapuolen käyttämään samoja standardeja, kuin EEA:n sisälläkin. Mikäli mitä tahansa tietoja lähetetään Suomeen ja vastaanottava osapuoli on rekisteröitynyt Privacy Shieldin (viitekehys, joka takaa henkilötietojen suojelun) suojaustaso on sama kuin Euroopan komission hyväksymä.

Rekisteröidyn oikeudet

Winnia auttaa Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli päätät käyttää Oikeuksiasi koskien henkilökohtaisia tietojasi. Tietyissä tapauksissa saatamme joutua varmentamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin myönnymme pyyntöösi käyttää asiaankuuluvaa oikeuttasi. 

Oikeus tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus kysyä Meiltä, käsittelemmekö mitään henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat Sinua ja jos näin on, Sinulla on oikeus päästä käsiksi myös kyseisiin tietoihin, sekä oikeus saada seuraavat tiedot:

 • Mitä henkilökohtaisia tietoja Meillä on,
 • Miksi käsittelemme niitä,
 • Kenelle luovutamme niitä,
 • Kuinka pitkään aiomme niitä säilyttää (kun mahdollista),
 • Siirrämmekö niitä ulkomaille ja suojakeinot, joita käytämme niitä suojellaksemme, 
 • Mitkä oikeutesi ovat,
 • Kuinka voit tehdä valituksen,
 • Mistä saimme henkilökohtaiset tietosi ja – Olemmeko tehneet mitään automatisoituja päätöksiä (mukaan lukien profilointi) sekä asiaan liittyvät tiedot.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan/täydentämään kaikki sinuun liittyvät epätarkat ja/tai epätäydelliset henkilökohtaiset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää Meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi ja Me noudatamme pyyntöäsi ilman kohtuutonta viivettä, mutta ainoastaan kun:

 • Henkilökohtaisia tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, mitä varten ne kerättiin; tai
 • Olet perunut suostumuksesi (niissä tapauksissa, joissa käsittelemme tietojasi perustuen suostumukseesi), eikä meillä ole mitään muuta laillista perustetta käsitellä tietojasi; tai
 • Olet onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi valittaa (kuten alla on selostettu); tai
 • Henkilökohtaisia tietojasi on käsitelty laittomasti; tai
 • Olemme laillisesti velvoitettuja niin tekemään; tai
 • Asiassa on erityisolosuhteita koskien tiettyjä lasten oikeuksia.

Jokaisessa tapauksessa, emme ole laillisesti sidottuja noudattamaan poistopyyntöäsi, mikäli henkilökohtaisten tietojesi käsittely on välttämätöntä Meille asetetun laillisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus rajata käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää Meitä rajaamaan henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Voit kuitenkin käyttää tätä oikeuttasi vain tilanteissa, joissa:

 • Henkilökohtaisten tietojesi tarkkuus on kyseenalaistettu (katso yläpuolelta oikeus tietojen korjaamiseen), jolloin rajaus voidaan tehdä siksi aikaa, että varmennamme henkilökohtaisten tietojen oikeellisuuden; tai
 • Käsittely on laitonta ja Sinä vastustat henkilökohtaisten tietojesi poistamista; tai
 • Emme enää tarvitse henkilökohtaisia tietoja niihin tarkoituksiin, mitä varten ne kerättiin, mutta Sinä tarvitset henkilökohtaisia tietoja oikeudellisten vaateiden selvittämiseen, esittämiseen tai puolustautumiseen; tai
 • Käytit oikeuttasi vastalauseeseen ja Meidän oikeutettujen perusteiden käsittely vastalauseen kumoamiseksi on kesken.

Jos käytät onnistuneesti tätä oikeutta, voimme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi vain seuraavissa tapauksissa:

 • Kun Meillä on Sinun suostumuksesi; tai
 • oikeudellisten vaateiden selvittämiseen, esittämiseen tai puolustautumiseen; tai
 • Toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseen; tai
 • Yleiselle edulle tärkeistä syistä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus pyytää Meitä antamaan Sinulle aiemmin Meille antamasi henkilökohtaiset tiedot. Annamme tiedot jäsennelleyssä, yleisesti käytetyssä, koneella luettavassa muodossa tai (kun teknisesti toteuttamiskelpoista) voimme lähettää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjällä, mikäli tämä ei haittaa muiden oikeuksia ja vapauksia. Voit käyttää tätä oikeuttasi vain, kun:

 • Käsittely perustuu Sinun suostumukseesi tai Sinun kanssa tekemäsi sopimuksen toteuttamiseen; ja
 • Käsittely tapahtuu automaattisesti.

Oikeus perua suostumus

Lue ylempää “Suostumukseen perustuva käsittely” -osio ylempää, saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tästä oikeudesta.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Tietyissä tilanteissa, Sinulla on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Tämä voi onnistua ainoastaan, kun käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi perustuen yhteen seuraavista käyttötarkoituksista:

 • Käsittely on välttämätöntä yleisen edun vuoksi tehtävän tehtävän onnistumisen kannalta; tai
 • Kun käsittely on välttämätöntä Meidän tai kolmannen osapuolen hakemien oikeudellisten etujen saavuttamiseksi.

Käsittely lakkaa vain, kun rekisterinpitäjä ei ole esittänyt selviä ja oikeudellisia perusteita, jotka ovat painoarvoltaan suurempia, kuin esittämäsi vastalause ja joiden vuoksi käsittelyn pitäisi jatkua. 

Kun tietojasi käsitellään suoraan markkinointitarkoituksiin, Sinulla on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelemistä milloin vain

Kaikissa muissa tapauksissa, paitsi yllä listatuissa, tämä yleinen oikeus ei ole voimassa. 

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröitynä, voit koska tahansa tehdä valituksen mille tahansa asiaankuuluvalle tietovalvontaviranomaiselle, mikäli olet sitä mieltä, että oikeuksiasi on loukattu Winnian toimesta. Maltalla tällainen tietovalvontaviranomainen on Tiedotusvirasto ja tietosuojavaltuutettu (‘IDPC’).

Huolimatta tästä oikeudesta, pyydämme ystävällisesti Sinua pyrkimään ratkaisemaan kaikki ongelmat, joita Sinulla mahdollisesti on, Meidän kanssamme, ennen kuin teet valituksen IDPC:lle.

On tärkeää huomata, että huolimatta tällaisista oikeuksista, Winnia voi silti kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä, mikäli se voi aiheellisesti oikeuttaa kyseisen päätöksen. Tällainen kieltäytyminen ei estä Sinua tekemästä valitusta asianmukaiselle tietoturvaviranomaiselle. 

Yhtiön tiedot

Jos Sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietoturvasta tai jos haluat käyttää jotain henkilökohtaisista oikeuksistasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa contact@winnia.org tai kirjoittamalla yllä olevaan osoitteeseen.